Opleiding

Caroline Raat

Caroline Raat is een zeer ervaren docent op het gebied van:

  • Openbaarheid van bestuur en Wet open overheid;
  • Integriteit en ethiek;
  • Privacy en grondrechten;
  • Algemeen bestuursrecht en procesrecht;
  • Wet Bibob en bijzondere wetten.

Pivacyrecht voor onderzoekers op 21 en 25 januari 2022 (ontvang het nieuwe handboek)

Wet bescherming klokkenluiders 7 februari 2022 (ontvang het nieuwe handboek).

Investing in reliability; integrity and stakeholder management (3 evenings in Februari with dr. Joop Remmé)

AVG voor griffiers 8 april 2022 en inhouse

Wet open overheid 5 april en inhouse