Welkom bij Recht en Raat

Recht en Raat is het bedrijf van mr. dr. Caroline Raat. Al sinds 2006 werkt zij voor overheden, semi-overheden en opleidingsinstituten onder deze naam. Caroline is jurist en bestuurswetenschapper, met een cerfiticaat psychologie. Zij is rechtssociologisch en rechtsfilosofisch gepromoveerd en heeft daarom een brede en multidisciplinaire blik. Caroline is:
Specialist in Staats- en bestuursrecht (rechtsstaat, behoorlijk bestuur, grondrechten, integriteit en recht)
Auteur Sdu Handboek “In bezwaar“, Gids “Openbaarheid van bestuur”, “Integriteitszorg voor overheidsjuristen” en boek “Mensen met macht, rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd”
Kluwer auteur Algemeen Bestuursrecht (integriteit en geheimhouding, subsidierecht, beleidsregels, klachtrecht), Wob en Woo
Sdu redacteur / annotator diverse vaktijdschriften (AVG, bestuursprocesrecht
Oprichter en deelnemer Platform Onafhankelijke onderzoekers

Binnenkort in de handel, nu al een interview over het Handboek Ethiek en integriteit voor de overheidsjurist.
Caroline Raat

Caroline Raat is Associated member of ACFE

Caroline Raat

Caroline Raat werkt als docent en trainer op eigen titel voor diverse instituten. Zij is CRKBO geregistreerd en heeft ervaring als docent aan een unversiteit en gastdocent aan diverse opleidingen. Haar trainingen zijn:

  • Maatwerk
  • Interactief
  • Gericht op kennis en bewustwording
  • Gezellig

Caroline Raat

Caroline Raat heeft vele jaren gewerkt als ambtenaar, adviseur en lid van diverse klacht- en bezwaarschriftencommissies. Ook heeft zij aan de universiteit derde-geldstroomonderzoeken gedaan voor overheden en instellingen. Hierdoor heeft zij inzicht in hoe interne processen verlopen, kan zij meedenken, maar blijft zij ook zo objectief mogelijk. Caroline werkt snel en gedegen, luistert naar alle betrokkenen en geeft een advies dat volgens haar opdrachtgevers ‘staat als een huis’.

Onafhankelijkheid en integriteit staan hoog in het vaandel. Als onderzoeker werkt Caroline Raat onder de naam BESLISGOED volgens de waarden voor onafhankelijk onderzoek, gebaseerd op de  Europese gedragscode wetenschappelijke integriteit van ALLEA (Federatie van Europese Academies van wetenschappen en geesteswetenschappen). Zij voldoet daarmee aan de komende ARVODI-regels (Rijksinkoopregels). 

Caroline Raat

Wilt u meer weten of een offerte vragen? Belt u dan 0649897981 of neem contact op met Caroline Raat. Recht en Raat werkt voor overheden, maatschappelijke instellingen en opleidingsinstituten. Zij zal u dan graag vertellen wat Recht en Raat voor u kan betekenen.

Particulieren en ondernemers worden naar een andere website verwezen.