Betrouwbaar, gedegen, rechtvaardig
{"0":{"template":"
{megaPopup}\n
","submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-v-spacing-14 u-nav-2","sub_submenu_class":"","sub_submenu_link_class":"","sub_submenu_link_style":""},"1":{"template":"
{megaPopup}\n
","submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-v-spacing-14 u-nav-2","sub_submenu_class":"","sub_submenu_link_class":"","sub_submenu_link_style":""},"2":{"template":"
{megaPopup}\n
","submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-v-spacing-14 u-nav-2","sub_submenu_class":"","sub_submenu_link_class":"","sub_submenu_link_style":""}}

Reclamecodecommissie en College van Beroep: adverteren met het recht om ’titels achter namen te zetten’ mag niet

Hoe ethisch zijn ethiekopleidingen? 
En hoe ethisch is het om vervolgens jezelf te presenteren met een neptitel “Certified Ethics and Compliance Officer”, “Certified Compliance Officer” of andere willekeurige letters achter je naam?
Het is in elk geval misleidend en oneerlijk, dus onethisch!

Bedrijf SoSecure BV, dat cursussen aanbiedt, liet de directeur van Ethicscompliancemc BV en De Integriteitscoördinator BV een nieuwe ‘opleiding’ bedenken, kennelijk om mee te gaan in de groeiende markt voor ethiek- en integriteitstraining. SoSecure en ECMC adverteren: “De CECO registeropleiding is een internationaal gecertificeerde opleiding voor Ethics & Compliance. (…). Nadat u een voldoende heeft behaald wordt u voor twee jaar opgenomen in het Compliance register, onderdeel van het Financial Intelligence Register, en bent u gerechtigd de titel CECO achter de familienaam te plaatsen.”

Reclamecodecommissie: adverteren met recht op zelfgemaakte titel misleidt de cursist

Dit verhaaltje bleek volgens de uitspraak van de Reclamecodecommissie van 21 april 2022 niet te kloppen. Deze uitspraak is op 18 oktober 2022 bevestigd door het College van Beroep Reclamecode.  Er was schending van de artikelen 7 en 8 van de Reclamecode en van de bijzondere code b. ‘cursussen’:

Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert respectievelijk onder welker auspiciën de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende “graden”.

Wettelijke graden, zoals MA, drs. of LLB mogen dus wel, andere graden en titel zijn 'onzin'.

Aangezien cursisten een opleiding willen volgen omdat zij nog niet voldoende weten van het betreffende gebied, kunnen zij zelf de inhoudelijke deskundigheid van docenten en kwaliteit van de lesstof niet beoordelen. Vandaar dat er hiervoor een speciale code is, die in elk geval ervoor zorgt dat er niet geschermd wordt met allerlei toeters en bellen die veel deskundigheid en kwaliteit pretenderen, maar die dat niet kunnen waarmaken.

Aan de Reclamecodecommissie is voorgelegd in hoeverre bij SoSecure en EMCM sprake was van misleidende en oneerlijke reclame. Nou, dat was het geval:

  • Er mag niet worden geadverteerd met het recht om een ’titel’ achter de familinaam te zetten;
  • CECO is geen internationale registeropleiding;
  • CECO was op dat moment zelfs niet in enig register opgenomen;
  • Het bleek uiteindelijk te gaan om het nationaal beveiligingsregister. Dit is een register van de directeur van SoSecure, en het is niet meer dan een website. Al vanaf 2017 zou er een onafhankelijke stichting Cerpro komen, die dit register zou beheren. Maar die stichting Cerpro is er anno september 2022 nog steeds niet. Het is dus een ‘gebakken luchtregister’.

De vraag is of je voor veel geld ‘iets over ethiek’ wilt leren en hoe geloofwaardig de ‘titel CECO’ is, behaald bij een bedrijf dat door de Reclamecodecommissie wegens misleidende en oneerlijke reclame en schending van de bijzondere code ‘cursussen’ juist voor dit soort onethisch gedrag op de vingers werd getikt. Hier beschrijf ik wat ook wel wordt genoemd charlatangedrag : opschepperij en fouten niet willen toegeven. Het gaat om gedrag dat niet alleen SoSecure, maar ook haar ‘hoofddocent’ vaker lijken te vertonen.

‘Zelfgebakken titel’ = gebakken lucht

‘Gebakken lucht’ doet zich overigens vaker voor bij snel groeiende markten, waar ‘opleidingscowboys’ op duiken, zoals die van de AVG. Ook daar adverteren opleiders met het recht een titel (CIPP/E of CDPO) achter de naam te mogen zetten. Dat mag (nog) wel volgens onderwijswetgeving, maar niet volgens de Recla